Welkom bij Peeters.Cardoen onroerende goederen.
 Website beleid
TERUG » Terug naar voorgaande pagina
 
Door het oproepen en gebruiken van deze site, "gaat u zonder enig voorbehoud" akkoord met dit beleid.
Alle informatie op deze site is louter informatief, en geldt uitdrukkelijk niet als aanbod voor de verkoop of verhuring van de onroerende goederen waarover de informatie gaat.
Hoewel wij steeds er trachten voor te zorgen dat de informatie op deze site correct is, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Deze site wordt u immers "zonder meer" aangeboden, zonder enige garantie van welke aard dan ook.
Wij wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook, zowel directe als indirecte, die zou kunnen veroorzaakt zijn door uw bezoek aan deze website, inbegrepen het verloren gaan van gegevens of schade ten gevolge van virussen of het vertrouwen dat u stelt in de informatie die u op deze site heeft ingewonnen.
 

© Peeters.Cardoen